Activitats formatives2018-05-20T17:09:31+00:00

CURSOS   I   TALLERS

Actualment disposem de dues activitats dins la nostra cartera formativa:

TALLER D’ORIENTACIÓ

Encarat a aquelles persones que es vulguin iniciar en aquest esport o vulguin millorar la seva seguretat alhora d’elaborar rutes i sortides. L’activitat es desenvolupa en format teòric-pràctic, aplicant totes les tècniques en una sortida per tal d’adquirir els coneixements adequadament. No és necessiten coneixements previs.

TALLER DE RECICLATGE ARTÍSTIC

Encarat a aquelles persones que vulguin, de forma creativa, prendre partit en l’hàbit de reciclar, procurant així una millora del medi ambient i intentant contribuir en la conservació dels recursos naturals. No es necessiten coneixements previs.

En preparació de noves activitats!